Nazywam się Yumi Yoshida.
Jestem przewodniczącą Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży(JPYA).
Celem naszego stowarzyszenia jest pogłębianie wzajemnych relacji pomiędzy Polską a Japonią (ze szczególnym uwzględnieniem roli młodzieży), 

jak również kształcenie młodych, utalentowanych ludzi z obydwu krajów, którzy mają potencjał stać się mostem łączącym nasze kraje.

  JPYA została założona jako pokłosie Polsko-Japońskiej Konferencji Studenckiej (JPSC) zorganizowanej w 2017 roku przez piątkę japońskich studentów,
którzy przebywali na stypendium w Polsce.

  Począwszy od corocznej konferencji studenckiej prowadzimy szeroko zakrojoną działalność,
obejmującą m.in. organizację wykładów oraz udział w wolontariacie i stażach.
Jej celem jest pogłębianie wzajemnego zrozumienia pomiędzy Polską a Japonią
oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat obu krajów.

  Pod wpływem nieustannie zmieniającego się świata poddane globalizacji społeczeństwa znajdują się w stanie głębokiego niepokoju.

  Podstawowym narzędziem do zachowania pokoju jest dialog.
Kształcenie młodzieży, jak również samodzielne pogłębianie wiedzy na temat innych krajów jest w tym kontekście niezwykle istotne.

  Żywimy nadzieję, że młodzież, będąca siłą sprawczą tego świata,
poprzez wzajemne zrozumienie naszych krajów oraz pogłębianie więzów przyjaźni,
przyczyni się nie tylko do wzmocnienia relacji pomiędzy Polską a Japonią,
lecz, za pośrednictwem stworzonej przez JPYA sieci kontaktów,
wniesie swój wkład w rozwijanie dialogu z jeszcze większą liczbą państw i ich obywatelami.

  Chciałabym złożyć wyrazy wdzięczności za coraz liczniejsze głosy wsparcia.
Dołożymy wszelkich starań,
aby nieustannie usprawniać naszą działalność oraz niezmiennie prosimy o Państwa przychylność.

Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży
Yumi Yoshida

O mnie

1994

urodzona w Tokio

lipiec 2017

ukończenie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

wrzesień 2017

zorganizowanie pierwszej Polsko-Japońskiej Konferencji Studenckiej

listopad 2018

założenie Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży