Media

Z różnych stron otrzymujemy wiele wiadomości na temat naszej działalności.
Serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji o naszych projektach poniżej.

O Polsko-Japońskim Stowarzyszeniu Młodzieży>

Materiały filmowe z naszym udziałem>

Zachęcamy do kontaktu przez adres→ info@jpya.or.jp