Działalność popularyzatorska w szkołach podstawowych i gimnazjach

Przykład nr 1: Wykłady w gimnazjum i liceum Kamakura Gakuen

Prowadzone raz w miesiącu wykłady przeznaczone są dla uczniów, którzy w marcu 2019 roku wezmą udział w wycieczce studyjnej do Polski i Austrii.

Tematy wykładów:

15 września – quiz o Polsce, odnajdźmy Polskę w Japonii, 6 zaskakujących podobieństw pomiędzy Polską a Japonią

11 października – historia Polski w obrazach (od założenia państwa do Kazimierza Wielkiego), praca w grupach „Narysujmy mapę Polski!”

17 listopada – historia Polski w obrazach, praca w grupach „Narysujmy mapę Polski!”

Przykład nr 2: Wykłady w gimnazjum i liceum Shōnan Gakuen

lipiec 2018 – wykłady i spotkania informacyjne na temat studiów w Polsce przeznaczone dla uczniów, którzy w sierpniu mieli wziąć udział w wycieczce studyjnej do Polski oraz dla okolicznych mieszkańców.

W wykładach wzięło udział około 30 osób – uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz absolwenci.