Historia

Październik 2017

Zawiązanie Komitetu Organizacyjnego Polsko-Japońskiej Konferencji Studenckiej.

Grzudzień 2018

Kwiecień 2019