Rekrutacja do Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Trwa rekrutacja nowych członków chętnych do wspólnego uczestniczenia w aktywnościach stowarzyszenia.

Obecnie poszukujemy osób do poniższych działów.

Członkowie tego działu zajmują się publikowaniem ogłoszeń stowarzyszenia, zarówno online, jak i offline. Celem działalności tego działu jest udostępnianie szerokiej publiczności informacji na temat Polski i Japonii.

Przykładowy zakres pracy:
– przygotowanie i wydawanie biuletynu stowarzyszenia
– prowadzenie strony internetowej, stron na Facebooku, Instagramie lub Twitterze
– przygotowanie ulotek i plakatów na wydarzenia

Ta sekcja przygotowuje plany działalności oraz zajmuje się przeprowadzaniem wydarzeń.

Przykładowy zakres pracy:
– przygotowanie planów wykładów i szkoleń w placówkach oświatowych oraz instytucjach samorządu lokalnego
– prowadzenie zajęć z j. polskiego
– pomoc w organizacji wydarzeń (np. w instytucjach samorządowych)
– przygotowanie planów wykładów, warsztatów, itp.

zarządzanie zespołem, np. poprzez przygotowanie staży