Sekretariat Japan-Poland Student Conference (Studencka Konferencja Polsko-Japońska )

Japan-Poland Student Conference 2019
( Studencka Konferencja Polsko-Japońska 2019)

Konferencja odbędzie się w Polsce w Toruniu i w Warszawie
w dniach 8-14 września przyszłego roku.

Rozpoczęcie rekrutacji uczestników planowane jest w roku 2019.

Prosimy uważnie śledzić stronę internetową Stowarzyszenia oraz Facebook,
gdzie będą umieszczane wszelkie informacje o rekrutacji.

Japan-Poland Student Conference 2018
( Studencka Konferencja Polsko-Japońska 2018 )

Pierwsza konferencja została zorganizowana w dniach 13-18 sierpnia 2018 roku.

Szczegóły konferencji są dostępne na odrębnej stronie internetowej.

W konferencji tej uczestniczyło 5 japońskich i 10 polskich studentów.

W ostatnim dniu konferencji, 17 sierpnia, w Sali Numer 1 Izby Reprezentantów, odbyła się finałowa prezentacja rezultatów pracy. Na prezentację przybyło około 50 gości.

Strona oficjalna JPSC2018>